Công TY TNHH HAI THÀNH VIÊN ĐẰNG ĐẠT
 
Văn phòng: Tầng 3, số 68, đường Đông A, KĐT mới hòa Vượng, thành phố Nam Định, Nam Định.
 Nhà Máy: Lô 81, Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, Nam Định.
 02286281396 – 01245134026
 www.sunvibutton.com
sales@dangdatcompany.com – ngabui@dangdatcompany.com